لقراءة الجريمة اضغط هنا

 

الاربعاء 02-01-1440 هـ OCTOBER 11, 2018
 
ماجد ساوي    منقول عن مصدر
 

Prostitution and the Mafia

 

 لقراءة الجريمة اضغط هنا

 

الاربعاء 02-01-1440 هـ OCTOBER 11, 2018
 
ماجد ساوي    منقول عن مصدر
 

How organized crime continues to dominate

the prostitution business

       
 

 لقراءة الجريمة اضغط هنا

 

الاربعاء 12-11-1439 هـ July 25, 2018
 
ماجد ساوي    منقول عن مصدر
 

Top 10 American War Crimes
 

 

 لقراءة الجريمة اضغط هنا

 

الاربعاء 12-11-1439 هـ July 25, 2018
 
ماجد ساوي    منقول عن مصدر
 

Top 25 Crimes of the CIA
 

 

 لقراءة الجريمة اضغط هنا

 

الاربعاء 12-11-1439 هـ July 25, 2018
 
ماجد ساوي    منقول عن مصدر
 

War Crime

 

 لقراءة الجريمة اضغط هنا

 

الاربعاء 12-11-1439 هـ July 25, 2018
 
ماجد ساوي    منقول عن مصدر
 

War Crimes